Beiratkozási Feltételek

Óvodai képességfejlesztő sakkszakkör (2023/24-as nevelési év)

I. A foglalkozásokat üzemelteti:

Ujházi Dávid egyéni vállalkozó
Sakkedző
Adószám: 66393913-1-25
Székhely: 3900 Szerencs Petrikovits László utca 78.

valamint:

Ujházi Mihályné egyéni vállalkozó
Szakkörszervező
Adószám: 67982028-1-25
Székhely: 3900 Szerencs Petrikovits László utca 78.

II. Foglalkozás típusa:

Óvodai képességfejlesztő sakkszakkör

III. Foglalkozás ütemezése, ideje, helye:

Heti 1*30 perc.
A foglalkozás ideje és helye az intézményben meghirdetett szórólapon és/vagy plakáton kerül ismertetésre.
Az első foglalkozás időpontjáról és a tanfolyam hosszáról az óvodában kapnak felvilágosítást (plakát, szórólap, szülői értekezlet).
Őszi, téli, tavaszi szünidőben (az iskolai tanév rendje szerint) és munkaszüneti napokon a szakkör nem üzemel.
Őszi szünet: 2023. október 28 – 2023. november 5.
Téli szünet: 2023. december 22 – 2024. január 7.
Tavaszi szünet: 2024. március 28 – 2024. április 7.
Egy nevelési évben rendelkezésre álló foglalkozások száma: 30+ alkalom.
A szakköri foglalkozások 2024. május 31-ig üzemelnek. A tanév végén (2024. június) előzetesen meghirdetésre kerülő pótórák lehetségesek.

IV. Foglalkozás alapdíja:

6.750 Ft/fő/hó
A térítési díj átalánydíj. 
A gyermek hiányzása, távolmaradása, betegsége, karanténba kerülése esetén az üzemeltetőnek nem áll módjában pénzvisszatérítést biztosítani, továbbá a hiányzás jóváírása, pótlása sem lehetséges.

A nevelési év során 4-szer számlázunk:

  • 1. számla: 2023. október-november – a beiratkozási határidőt követően kiküldött e-számla ellenében 5 napon belül, átutalással fizetendő.
  • 2. számla: 2023. december-január – 2023. december 1-jén kiküldött e-számla ellenében 5 napon belül, átutalással fizetendő.
  • 3. számla: 2024. február-március – 2024. február 1-jén kiküldött e-számla ellenében 5 napon belül, átutalással fizetendő.
  • 4. számla: 2024. április-május – 2024. április 1-jén kiküldött e-számla ellenében 5 napon belül, átutalással fizetendő.

V. Fizetés menete:

Átutalással történik, az e-számla/díjbekérő elektronikus levelezési címre történő beérkezését követően. Az éves szakköri díj befizetése 4 részletben történik:

  • 1. számla: 2023. október-november – a beiratkozási határidőt követően kiküldött e-számla ellenében 5 napon belül, átutalással fizetendő. 
  • 2. számla: 2023. december-január – 2023. december 1-jén kiküldött e-számla ellenében 5 napon belül átutalással fizetendő.
  • 3. számla: 2024. február-március – 2024. február 1-jén kiküldött e-számla ellenében 5 napon belül átutalással fizetendő.
  • 4. számla: 2024. április-május – 2024. április 1-jén kiküldött e-számla ellenében 5 napon belül, átutalással fizetendő.

A szakköri díj befizetése előzetesen esedékes. A számlák kiegyenlítésének határideje 5 nap. Fizetési késedelem esetén az üzemeltető 3 db fizetési emlékeztetőt küld a számla fizetési határideje utáni első, harmadik és ötödik napon. Amennyiben a fizetési késedelem ideje a számla fizetési határideje utáni 7. napba kerül, onnantól gyermeke a számla kiegyenlítéséig nem látogathatja a foglalkozásokat. Kérem, vegye figyelembe, hogy a befizetési határidő után a befizetés lekönyvelése 2-3 munkanap is lehet. A nem teljesítés kizárást vonhat maga után. A be nem fizetett összeget az üzemeltető követelésként tartja nyilván.

VI. Szakköri regisztráció

https://ujhazisakk.hu/ovi weboldalon történik az oldal alján található jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével.
A jelentkezés elküldése fizetési kötelezettséget von maga után.
A jelentkezési határidőn túli jelentkezés, vagy ki-, majd visszairatkozás esetén 3.000 Ft adminisztrációs díjat számítunk fel.
A csoportok feltöltése jelentkezési sorrendben történik. (Javasoljuk a jelentkezési lap mielőbbi elküldését!)

VII. Lemondás

Minden megkezdett időszak (fizetési részlet szerint) díjköteles.  A számla kiküldése után, annak lemondására nincs lehetőség, a befizetési kötelezettség fennáll. Lemondás esetén pénzvisszatérítésre nincs lehetőség, így mindig a soron következő részletfizetési időszak előtti hónapra időzítse a lemondást!
2023. december 1. utáni időszakot kizárólag 2023.november 30-ig lehet lemondani.
2024. február 1. utáni időszakot kizárólag 2024. január 31-ig lehet lemondani.
2024. április 1. utáni időszakot kizárólag 2024. március 31-ig lehet lemondani.
2024. április 1. után már nem lehet lemondani a tanév hátralevő foglalkozásait.

Pedagógiai és üzemeltetési szempontokat figyelembe véve október-november hónap lemondására nincs lehetőség.
A lemondásokat a rendszerünk iktatja, így kizárólag az alábbi felületen van lehetőség a szakkör lemondására:

https://ujhazisakk.hu/kiiratkozas-ovi/

VIII. Egyéb feltételek:

 1. A foglalkozások oktatója kizárólag a foglalkozás időtartama alatt vállal felelősséget a gyermekekért. A sakkoktató a gyermekeket a csoportszobákban gyűjti össze és a foglalkozások végeztével oda viszi őket vissza, vagy 16 óra utáni foglalkozások esetén a szülőknek/nagyszülőknek adja át. Kérjük gyermekeikért időben érkezzenek. A késés figyelmeztetést, majd kizárást vonhat maga után.
 2. A sakkoktató a gyerekekről a foglalkozás elején jelenléti ívet vezet.
 3. Az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy az oktató ideiglenes hiányzása esetén helyettesítő pedagógust/edzőt alkalmazzon, vagy pótfoglalkozást hirdessen meg.
 4. Az oktató esetleges távolmaradásáról minden esetben tájékoztatja az óvoda vezetőségét (amennyiben nem áll fenn az akadályoztatás körülménye) és pótfoglalkoztatást egyeztet.
 5. Az alábbi esetekben az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy ideiglenesen, a kifizetett részletfizetési időszak végéig digitális oktatásra térjen át videós lecke és pdf tananyag formájában:
  5.1. Az szakkör helyszíneként szolgáló nevelési intézmény vezetője, vagy üzemeltetője nem teszi lehetővé a helység további bérlését/használatát.
  5.2. Pandémiás helyzet miatt elrendelt „tantermen kívüli, digitális munkarend” időszaka alatt.
  5.3. Megnövekedett rezsiárak miatti intézménybezárás esetén.
  5.4. Egyéb vis major esetén.
 6. A koronavírus helyzetre való tekintettel a szakkört kizárólag a vírus tüneteit nem hordozó, egészséges gyermek látogathatja.
 7. A szakkör idejére szervezett ideiglenes programok (pl. bábszínház, színház, kirándulás, mikulásbuli stb.) miatti hiányzásokért a szakkör üzemeltetője alapesetben nem tud kompenzációt nyújtani, de előzetes értesítés esetén igyekszünk megoldást találni a problémára. 
 8. Amennyiben a szakkör létszáma 10 fő alá csökken az üzemeltető jogosult alternatív sakk-szakköri lehetőséget felajánlani. Ennek elutasítása esetén az üzemeltető jogosult a szolgáltatást beszüntetni.
 9. A jelentkezés elküldésével a regisztrációt végző törvényes képviselő (jellemzően szülő) hozzájárul, hogy a sakkszakkör üzemeltetői, továbbá a velük szoros együttműködésben álló Bajnok Sakkiskola Sportegyesület e-mailben, hírlevélben, sms-ben vagy telefonon megkereshesse a sakkszakkört érintő információkkal, sakkrendezvényekkel, valamint kiegészítő termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. 
 10. Kapcsolattartás az üzemeltetővel telefonon, valamint elektronikus levelezési címen lehetséges.
  • ujhazisakk@gmail.com
  • +36/30/540-5917

Kelt: Debrecen, 2023.09.06.