Jelentkezés óvodai sakk-szakkörökre

Beiratkozási feltételek

 1. A foglalkozásokat üzemelteti:

Ujházi Dávid egyéni vállalkozó

sakkedző

Székhely: 

Adószám: 66393913-1-25

Nyilvántartási szám: 

 1. Foglalkozás típusa:

 Óvodai képességfejlesztő sakkszakkör

 III. Foglalkozás ütemezése:

Heti 1*30 perc.

A szakkör időpontja és a tanfolyam hossza a szakkör helyszínéül szolgáló nevelési intézményenként változhat, melynek meghirdetése az nevelési intézményekben elhelyezett plakáton, továbbá a bemutató órákon, vagy szülői értekezleteken kiosztott szórólapon keresztül történik. Korábbi tanulók e-mailben is kapnak tájékoztatást, amennyiben korábban ehhez hozzájárultak.

 1. Foglalkozás alapdíja:

4.200 Ft/fő/hónap

A térítési díj átalánydíj, nem függ az adott hónapban rendelkezésre álló alkalmak számától.
Hiányzás esetén az üzemeltetőnek nem áll módjában pénzvisszatérítést biztosítani.

 1. Igénybe vehető kedvezmény:

20%, a sakkszakkör féléves díjának egy összegben történő kifizetése esetén.

 1. Fizetés menete:

Átutalással történik, az e-számla/díjbekérő elektronikus levelezési címre történő beérkezését követően. A havidíj befizetése előzetesen esedékes. Az e-számla/díjbekérő a tárgyhót megelőző hónap végén kerül kiküldésre. A díjfizetés határideje a tárgyhót megelőző hónap utolsó naptári napja. Késedelmes fizetés felszólítást vonhat maga után. A nem teljesítés kizárást von maga után. Minden megkezdett hónap díjköteles, lemondás kizárólag e-mailben lehetséges, a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig. A második félévet 2021. január 25-ig mondhatja le díjmentesen.

VII. Egyéb feltételek:

 1. A foglalkozások oktatója kizárólag a foglalkozás ideje alatt vállal felelősséget a gyermekekért. A foglalkozások előtt a gyermekeket a csoportszobákból gyűjtjük össze, majd a foglalkozás végeztével ugyanoda kísérjük őket vissza. A foglalkozás helyszínéül szolgáló oktatási intézménnyel történő előzetes egyeztetés esetén, a gyerekek összegyűjtésének és csoportszobákba történő visszakísérésének módja változhat. Szükség esetén ennek menetéről egyeztessen a sakk-szakkör üzemeltetőjével.
 2. A sakkoktató a gyerekekről a foglalkozás elején jelenléti ívet vezet.
 3. Az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy elmaradó foglalkozás esetén helyettesítő pedagógust/edzőt alkalmazzon, pótlást egyeztessen le az nevelési intézmény vezetőjével, vagy amennyiben ez nem lehetséges a tananyagot digitális formában juttassa el a szakkör résztvevőinek.
 4. Az alábbi esetekben az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy ideiglenesen digitális oktatásra térjen át:
  • Az szakkör helyszíneként szolgáló nevelési intézmény vezetője, vagy üzemeltetője nem teszi lehetővé a helyszínül szolgáló terem további használatba vételét.
  • Pandémiás helyzet miatt elrendelt „tantermen kívüli, digitális munkarend” időszaka alatt.
  • Egyéb vis major esetén.
 5. Hivatalos kapcsolattartás az üzemeltetővel telefonon munkanapokon 9-15 óráig, valamint elektronikus levelezési címen lehetséges.

ujhazi.david@bajnoksakk.hu

+36/30/540-5917

A szakköri regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével igényli, hogy gyermeke a Ujházi Dávid ev. által üzemeltetett sakk-szakkörön vegyen részt és kijelenti, hogy annak feltételeit megismerte és elfogadja. Személyes adatait három évig kezeli és tárolja Ujházi Dávid sakkedző, egyéni vállalkozó, valamint a vele szoros együttműködésben álló Bajnok Sakkiskola Sportegyesület (adószám: 18517099-1-09). Regisztrációjával hozzájárul, hogy az adatkezelő sakk-szakkörrel, kiegészítő sakk-termékekkel és szolgáltatásokkal, valamint sakk-rendezvényekkel kapcsolatosan megkeresheti Önt. Adatait biztonságosan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk át.

Az űrlap kitöltése előtt győződjön meg arról, hogy Ujházi Dávid ev. üzemelteti gyermeke óvodájában a sakk-foglalkozásokat (pl. intézményvezetőtől, titkárságon, óvó nénitől, kiosztott szórólapon szerepel, plakáton szerepel, szülői értekezleten bemutatkozott az oktató)!