Beiratkozási Feltételek

Iskolai képességfejlesztő sakkszakkör (2023/24-as tanév)

Az itt olvasható igen részletes feltételek a hosszútávú, minőségi munka miatt szükségesek, hogy 99%-ban az alapfeladatunkra, az oktatásra, a gyerekek fejlesztésére, érdeklődésük és sakkszeretetük fenntartására tudjunk koncentrálni! Az automatizált számlázás, és adminisztráció is ezt a célt igyekszik szolgálni. A Beiratkozási Feltételek betartása mindenki számára kötelező érvényű, az abban foglaltakkal kapcsolatban, a szakkör biztonságos és hosszútávú üzemeltetése érdekében nem tudunk kivételeket tenni. Kérem, figyelmesen olvassák el a benne foglaltakat! Minden olyan kérdéssel kapcsolatban, amely a Beiratkozási Feltételekben nem szerepel, forduljanak bizalommal az oktatóhoz!

I. A foglalkozásokat üzemelteti:

Ujházi Dávid egyéni vállalkozó
Sakkedző
Adószám: 66393913-1-25
Székhely: 3900 Szerencs Petrikovits László utca 78.

valamint:

Ujházi Mihályné egyéni vállalkozó
Szakkörszervező
Adószám: 67982028-1-25
Székhely: 3900 Szerencs Petrikovits László utca 78.

II. Foglalkozás típusa:

Iskolai képességfejlesztő sakkszakkör

III. Foglalkozás ütemezése, ideje, helye:

Heti 1*45 perc.
A foglalkozás ideje és helye az intézményben meghirdetett szórólapon és/vagy plakáton kerül ismertetésre.
Az első foglalkozás időpontjáról az iskolában kapnak felvilágosítást (plakát, szórólap, szülői értekezlet).
Őszi, téli, tavaszi szünidőben és munkaszüneti napokon a szakkör nem üzemel.
Őszi szünet: 2023. október 28 – 2023. november 5.
Téli szünet: 2023. december 22 – 2024. január 7.
Tavaszi szünet: 2024. március 28 – 2024. április 7.
Egy tanévben rendelkezésre álló foglalkozások száma: 30+ alkalom.
A szakköri foglalkozások 2024. május 31-ig üzemelnek. A tanév végén (2024. június) előzetesen meghirdetésre kerülő pótórák lehetségesek.

IV. Foglalkozás alapdíja:

7.250 Ft/fő/hó
A térítési díj átalánydíj.

A tanév során 4-szer számlázunk:

  • 1. számla: 2023. október-november – a beiratkozási határidőt követően kiküldött e-számla ellenében 5 napon belül, átutalással fizetendő.
  • 2. számla: 2023. december-január – 2023. december 1-jén kiküldött e-számla ellenében 5 napon belül, átutalással fizetendő.
  • 3. számla: 2024. február-március – 2024. február 1-jén kiküldött e-számla ellenében 5 napon belül, átutalással fizetendő.
  • 4. számla: 2024. április-május – 2024. április 1-jén kiküldött e-számla ellenében 5 napon belül, átutalással fizetendő.

A gyermek hiányzása, távolmaradása, betegsége, karanténba kerülése esetén az üzemeltetőnek nem áll módjában pénzvisszatérítést biztosítani, továbbá a hiányzás jóváírása, pótlása sem lehetséges.

V. Fizetés menete:

Átutalással történik, az e-számla/díjbekérő elektronikus levelezési címre történő beérkezését követően. A tandíj befizetése 4 részletben történik:

  • 1. számla: 2023. október-november – a beiratkozási határidőt követően kiküldött e-számla ellenében 5 napon belül, átutalással fizetendő. 
  • 2. számla: 2023. december-január – 2023. december 1-jén kiküldött e-számla ellenében 5 napon belül átutalással fizetendő.
  • 3. számla: 2024. február-március – 2024. február 1-jén kiküldött e-számla ellenében 5 napon belül átutalással fizetendő.
  • 4. számla: 2024. április-május – 2024. április 1-jén kiküldött e-számla ellenében 5 napon belül, átutalással fizetendő.

A szakköri díj befizetése előzetesen esedékes. A számlák kiegyenlítésének határideje 5 nap. Fizetési késedelem esetén az üzemeltető 3 db fizetési emlékeztetőt küld a számla fizetési határideje utáni első, harmadik és ötödik napon. Amennyiben a fizetési késedelem ideje a számla fizetési határideje utáni 7. napba kerül, onnantól gyermeke a számla kiegyenlítéséig nem látogathatja a foglalkozásokat. Kérem, vegye figyelembe, hogy a befizetési határidő után a befizetés lekönyvelése 2-3 munkanap is lehet. A nem teljesítés kizárást vonhat maga után. A be nem fizetett összeget az üzemeltető követelésként tartja nyilván.

VI. Szakköri regisztráció

A https://ujhazisakk.hu/suli weboldalon történik az oldal alján található jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével.
A jelentkezés elküldése fizetési kötelezettséget von maga után.
A jelentkezési határidőn túli jelentkezés, vagy ki-, majd visszairatkozás esetén 3.000 Ft adminisztrációs díjat számítunk fel.
A csoportok feltöltése jelentkezési sorrendben történik. (Javasoljuk a jelentkezési lap mielőbbi elküldését!)

VII. Lemondás

Minden megkezdett időszak (fizetési részlet szerint) díjköteles. A számla kiküldése után, annak lemondására nincs lehetőség, a befizetési kötelezettség fennáll. Lemondás esetén pénzvisszatérítésre nincs lehetőség, így mindig a soron következő részletfizetési időszak előtti hónapra időzítse a lemondást!
2023. december 1. utáni időszakot kizárólag 2023.november 30-ig lehet lemondani.
2024. február 1. utáni időszakot kizárólag 2024. január 31-ig lehet lemondani.
2024. április 1. utáni időszakot kizárólag 2024. március 31-ig lehet lemondani.
2024. április 1. után már nem lehet lemondani a tanév hátralevő foglalkozásait.

Pedagógiai és üzemeltetési szempontokat figyelembe véve október-november hónap lemondására nincs lehetőség.
A lemondásokat a rendszerünk iktatja, így kizárólag az alábbi felületen van lehetőség a szakkör lemondására:

https://ujhazisakk.hu/feltetelek-suli/

VIII. Egyéb feltételek:

 1. A foglalkozások oktatója kizárólag a tanóra időtartama alatt vállal felelősséget a gyermekekért. A foglalkozások után gyermekfelügyelet nem üzemel. A foglalkozás helyszínéül szolgáló oktatási intézménnyel történő előzetes egyeztetés esetén az oktató vállalhatja az intézményben tanuló gyermekek iskolai ügyeletből/osztálytermekből való átvételét és átadását, amennyiben a foglalkozásokra bérbe adott terem és az ügyelet/osztályterem egy épületben kap helyet. A 16 óra után kezdődő szakkörök esetében a gyermek átadása mindig a szülők/nagyszülők számára történik az iskola bejárata előtt. Kérjük gyermekeikért időben érkezzenek. A késés figyelmeztetést, majd kizárást vonhat maga után. 
 2. A sakkoktató a gyerekekről a foglalkozás elején jelenléti ívet vezet.
 3. Az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy az oktató ideiglenes hiányzása esetén helyettesítő pedagógust/edzőt alkalmazzon, pótfoglalkozást hirdessen meg, vagy amennyiben ez nem lehetséges a tananyagot digitális formában juttassa el a szakkör résztvevőinek.
 4. Az oktató esetleges távolmaradásáról minden esetben tájékoztatja az iskolát, amennyiben nem áll fenn az akadályoztatás körülménye.
 5. Az alábbi esetekben az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy ideiglenesen, a kifizetett részletfizetési időszak végéig átszervezze foglalkozásait egy iskolán kívüli alternatív helyszínre, vagy digitális oktatásra térjen át videós lecke és pdf tananyag formájában:
  5.1. A szakkör helyszíneként szolgáló oktatási intézmény vezetője, vagy üzemeltetője nem teszi lehetővé a tanterem további bérlését.
  5.2. Pandémiás helyzet miatt elrendelt „tantermen kívüli, digitális munkarend” időszaka alatt.
  5.3. Megnövekedett rezsiárak miatti intézménybezárás esetén.
  5.4. Egyéb vis major esetén.
 6. A koronavírus helyzetre való tekintettel a szakkört kizárólag a vírus tüneteit nem hordozó, egészséges gyermek látogathatja. Karanténba került gyermek a szakkört a karantén ideje alatt nem látogathatja.
 7. A szakkör idejére szervezett ideiglenes programok (pl. bábszínház, színház, kirándulás, mikulásbuli stb.) miatti hiányzásokért a szakkör üzemeltetője alapesetben nem tud kompenzációt nyújtani, de előzetes értesítés esetén igyekszünk megoldást találni a problémára. 
 8. Amennyiben a szakkör létszáma 10 fő alá csökken az üzemeltető jogosult alternatív sakk-szakköri lehetőséget felajánlani. Ennek elutasítása esetén az üzemeltető jogosult a szolgáltatást beszüntetni.
 9. A jelentkezés elküldésével a regisztrációt végző törvényes képviselő (jellemzően szülő) hozzájárul, hogy a sakkszakkör üzemeltetői, továbbá a velük szoros együttműködésben álló Bajnok Sakkiskola Sportegyesület e-mailben, hírlevélben, sms-ben vagy telefonon megkereshesse a sakkszakkört érintő információkkal, sakkrendezvényekkel, valamint kiegészítő termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. 
 10. Kapcsolattartás telefonon, valamint elektronikus levelezési címen lehetséges.
  • ujhazisakk@gmail.com
  • +36/30/540-5917

Kelt: Debrecen, 2023.09.03.